Dokumenty do pobrania - odprawa pełna - firma

Dokumenty do odprawy celnej dla przesyłek wymagających odprawy celnej
(wartość powyżej 1000 EUR lub sprzedaż).
Do dokumentów należy dołączy w przypadku braku upoważnienie w UPS NIP regon, zaświadczenie działalności, zapłata 17 PLN za upoważnienie, upoważnienie (3x) faktura, karta odprawy celnej. Firma musi posiadać numer EORI Odbiorca opłaca cło, podatki i odprawę celną po swojej stronie


1. karat_odprawy_celnej_akt.pdf
2. upowaznienie_bezposrednie.pdf
3. 5_konto_urzedu_dzielnicy_wlochy.doc
4. faktura.pdf
4. oswiadczenie_o_towarach_starnegiczne_2006-01-10.doc