Jak to działa, jak obliczyć cenę?

Współpracujemy z renomowanymi firmami kurierskimi jak broker GLS, UPS. W cenniku możecie Państwo porównać ofertę każdej z nich i wybrać dla siebie najkorzystniejszą opcję. Odbiór paczek odbywa się w systemie od drzwi do drzwi, a przesyłek paletowych, rampa-rampa. Zamówienie składa się na stronie internetowej, zarówno w przypadku importu, jak i eksportu. Eksport to przesyłka wysyłana poza granicę Polski, import to przesyłka odbierana z zagranicy i przysyłana do Polski. Zlecenia telefonicznie przyjmowane są w godzinach pracy biura, jednak ze względu na często skomplikowaną pisownię nazw własnych i ulic, preferujemy składanie zleceń przez stronę internetową. Przesyłki odbierane są z każdej części Polski.
W przypadku braku podpisanej umowy, realizujemy przesyłki wcześniej opłacone i potwierdzone do realizacji.
Prosimy o pamiętanie, że każda z firm ma inne zasady obliczania wagi przesyłki.

Firma broker GLS odbiera przesyłki na następny dzień po zamówieniu. Odbiór odbywa się między godziną: 8-16 firmy, 8-18 osoby prywatne. Nie jest możliwe ustalenie konkretnej godziny, gdyż kurier ma ustalone trasy i godziny, w których odbiera paczki w danym rejonie. Jednak możemy poprosić firmę broker GLS o numer telefonu do kuriera, który określi krótszy przedział oczekiwania na odbiór przesyłki. Kurier broker GLS przywozi naklejkę na paczkę. Firma Pack4you wpisuje zlecenie do sytemu broker GLS i wysyła mailem numer paczki, oraz wpisane informacje o przesyłce.

Import z innych krajów do Polski - broker GLS - odbiór zlecenia na następny dzień, możliwy jest tylko i wyłącznie jeśli zlecenie zostanie wpisane, do sytemu broker GLS, do godziny 13 dzień roboczy przed odbiorem. Nie posiadamy telefonów do kurierów zagranicznych, dysponujemy jedynie infolinią do danego kraju.

Przesyłki do Szwajcarii - broker GLS wymagają odprawy celnej. W przypadku przesyłek o wartości do 22 EUR, obowiązuje odprawa celna uproszczona. W tym przypadku potrzebna jest karta odprawy celnej i faktura proforma. Przesyłki o wartości powyżej 22 EUR wymagają pełnej odprawy celnej i upoważnienia Agencji Celnej. Wzory dokumentów wysyłamy mailem. Firma musi posiadać również numer EORI, jest to numer nadawany przez Urząd Celny. W przypadku przesyłek poza Unię podajemy tylko koszt transportu, w każdym kraju obowiązują dodatkowo indywidualne opłaty celne i podatki. Przed wysyłką należy sprawdzić, które towary można wysyłać do Szwajcarii, oraz jakie zasady panują podczas odpraw celnych. Cena przesyłki, obejmuje tylko koszty transportu, nie zawiera kosztów ewentualnego cła i podatku. Firma Pack4you nie dysponuje obowiązującymi stawkami ceł i podatków (dotyczy również UPS).

Urząd Celny ma prawo zrewidować paczkę oraz zakwestionować wartość towaru. W przypadku odmowy zapłaty cła i podatku przez odbiorcę lub braku możliwości ich pobrania, dla przesyłek odprawianych na podstawie odprawy, opłaty podatku i cła mogą zostać scedowane na Nadawcę.

Broker GLS: wycenia paczki za wagę rzeczywistą, ale ma ograniczenia co do wymiarów: długość najdłuższego boku nie może przekroczyć 200 cm. Sposób obliczania: obwód + najdłuższy bok nie może przekroczyć 300 cm. broker GLS nie pobiera COD za granicą. W przypadku przesyłek poza Unię, jak Szwajcaria, Norwegia inne, do opłaty za przesyłkę należy uwzględnić koszt odprawy celnej 100 PLN. Jeśli wartość towaru jest wyższa niż 22 EUR. Dokumenty do odprawy wysyłane są mailem. W przypadku problemów z wypełnieniem dokumentacji, można się skontaktować z nami telefonicznie i uzyskać niezbędne informacje. Przesyłki do Norwegii można obecnie wysyłać tylko z naszego biura, do którego należy je wcześniej wysłać.

W przypadku nieobecności Odbiorcy w miejscu Dostawy, Kurier broker GLS Poland pozostawia przesyłkę w najbliższym punkcie Parcel Shop, celem wydania Odbiorcy, bądź, za zgodą Odbiorcy, może wydać przesyłkę, upoważnionej przez Odbiorcę osobie trzeciej, obecnej w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca dostawy, wskazanym przez Odbiorcę („Doręczenie zastępcze”). Bezpośrednie sąsiedztwo rozumiane jest jako miejsce (lokal) w tym samym domu, budynku, obiekcie co Miejsce Dostawy bądź dom, budynek, obiekt bezpośrednio najbliższy Miejscu Dostawy. W przypadku pozostawienia Przesyłki w najbliższym punkcie ParcelShop, w Miejscu Dostawy pozostawia się, w sposób zwyczajowo przyjęty, pisemną informację o adresie tego punktu. W przypadku Szwecji, doręczenie może nastąpić bezpośrednio do ParcelShop.

Firma UPS nie podaje telefonu do kuriera, możliwy jest do ustalenia okres oczekiwania na odbiór przesyłki. W przypadku UPS wpisujemy zlecenie do sytemu UPS i wysyłamy etykietę na maila, którą nadawca musi wydrukować na zwykłej drukarce, a następnie przykleić na paczkę. Dozwolona długość najdłuższego boku wynosi 275 cm. Dozwolona suma obwodu i najdłuższego boku wynosi 419 cm. W przypadku konieczności przywozu etykiety przez Kuriera, należy taką opcję zaznaczyć w zleceniu, jest to dodatkowy koszt, a odbiór paczki może się odbyć na następny dzień roboczy.

W przesyłkach za pośrednictwem UPS obowiązuje wybór korzystniejszej wagi rzeczywistej lub obliczeniowej; waga obliczeniowa = dł x szer x wys/5000. Za dostawę do klienta prywatnego pobierana jest dodatkowa opłata 6,30 PLN zagranicą, 3,30 PLN w kraju. Przesyłki wysyłane są do 70 kg. W przypadku przekroczenia wymiarów (obwód + najdłuższy bok > 300 cm do 330 cm) stosowana jest dopłata 153 PLN.

Opłata za dodatkową obsługę
Dodatkowa obsługa ma zastosowanie do:

  • Dowolnego artykułu zamkniętego w zewnętrznym pojemniku wysyłkowym wykonanym z metalu lub drewna.
  • Dowolnego przedmiotu o kształcie walca, takiego jak beczka, bęben, wiadro lub opona, który nie jest w pełni zamknięty w pojemniku wysyłkowym wykonanym z falistej tektury.
  • Dowolnej paczki o najdłuższym boku przekraczającym 122 centymetrów lub drugim boku przekraczającym 76 centymetrów.
  • Dowolnej paczki, której rzeczywista waga jest większa niż 32 kilogramy.
  • Każdej paczka w przesyłce, w której średnia waga paczki przekracza 32 kilogramy i dla której nie podano szczegółowych wag poszczególnych paczek na dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS.
Firma UPS zastrzega sobie także prawo do zastosowania opłaty za dodatkową obsługę do każdej paczki, która według jej uznania takiej obsługi wymaga.
W związku z zastosowaniem dodatkowej obsługi i ewentualnymi opóźnieniami w transporcie tego rodzaju przesyłek, UPS nie oferuje gwarancji zwrotu kosztów za przesyłki, w przypadku których została zastosowana dodatkowa obsługa. UPS nie zwraca poniesionych kosztów transportu w przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu doręczenia dla przesyłek, które wymagały dodatkowej obsługi.

Duża paczka - W przypadku przekroczenia wymiarów powyżej 330 cm do 419 cm, paczka jest traktowana jako "duża paczka". W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie i wynosi ona 40kg. Ponadto zostanie zastosowana opłata dodatkowa dla dużej paczki w kwocie 163 PLN. UPS oferuje usługę doręczania i odbioru w strefach rozszerzonych (odległych) i obszarach miejskich. Do kosztu każdej przesyłki odbieranej i/lub doręczanej w strefach rozszerzonych doliczana jest opłata dodatkowa (zakres kodów pocztowych strefy na www.ups.com oraz na stronie www.pack4you.pl (Cennik opłat strefowych (UPS)). Usługa COD dostępna jest w UE, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Szczegółowy cennik usług dodatkowych znajduje się tu: (Cennik usług dodatkowych)Przesyłka nietypowa
Dodatkowa obsługa oraz opłaty za dodatkową obsługę mają zastosowanie w następujących przypadkach: • Przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna
• Przedmioty o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra lub opony, które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej
• Przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami lub z lepką powierzchnią, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. folie, gumy, itp.)
• Przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia)
• Paczki międzynarodowe, których dłuższy bok przekracza 150 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm
• Paczki krajowe, których długość przekracza 120 cm lub szerokość 80 cm lub wysokość 80 cm lub suma długości i obwodu przekracza 300 cm
• Paczki, których waga rzeczywista jest większa niż 32 kg
• Przesyłki, w których średnia waga paczki w przesyłce przekracza 32 kg i waga każdej paczki nie jest określona w dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS. UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w ocenie UPS wymaga specjalnej obsługi. Opłata za dodatkową obsługę nie będzie naliczana, kiedy zastosowana jest opłata dodatkowa za dużą paczkę.
Doręczenie pod adres prywatny - Firma UPS udostępnia usługę doręczenia przesyłki na adres domowy, jak również adres firmowy. Przesyłka adres domowy to dostawa do domu lub siedziby firmy, która działa w domu (nie jest otwarta publicznie).


Import z UPS - w przypadku przesyłek można zamówić przywóz etykiety przez kuriera, koszt takiej usługi wynosi 20 PLN (1 próba) 26 PLN (3 próby). W przypadku etykiety wygenerowanej przez nas i wysłanej na maila, nie nalicza się powyższego kosztu. W tym przypadku w niektórych krajach (Włochy, Anglia, Belgia, Holandia), nie można zamówić kuriera elektronicznie i nadawca musi sam zadzwonić w swoim kraju na infolinię UPS i zamówić przyjazd kuriera, podając numer przesłanej etykiety. Jeśli kurier ma przywieźć etykietę, odbiór odbywa się na następny dzień roboczy po złożeniu zamówienia.


UPS
Przesyłki poza Unię Europejską. Cenę przesyłek należy sprawdzić w cenniku usług lotniczych. W przypadku większej ilości paczek do tego samego miejsca poza Unię, można poprosić o kalkulację ceny w ekonomicznym, lecz nieco dłużej trwającym systemie expedited. Przesyłki poza Unię Europejską wymagają odprawy celnej (wyjątkiem są listy). W przypadku przesyłek o wartości do 22 EUR, obowiązuje odprawa celna uproszczona. W tym przypadku potrzebna jest karta odprawy celnej i faktura proforma. Przesyłki o wartości powyżej 22 EUR wymagają pełnej odprawy celnej i upoważnienia Agencji Celnej. Wzory dokumentów wysyłamy mailem. Firma musi posiadać również numer EORI, jest to numer nadawany przez Urząd Celny. W przypadku przesyłek poza Unię podajemy tylko koszt transportu, w każdym kraju obowiązują dodatkowo indywidualne opłaty celne i podatki. Przed wysyłką należy sprawdzić u operatora UPS listę rzeczy, które można wysyłać do danego kraju, oraz jakie zasady panują podczas odpraw celnych.

Przesyłki drobnicowe i paletowe - przekraczające wymiary obwód plus najdłuższy bok 416 oraz powyżej 70 kg lub umieszczone na palecie wymagają indywidualnej wyceny. W celu oferty prosimy wysłać zapytanie ofertowe podając kod pocztowy nadania i dostawy przesyłki wymiary przesyłki oraz jej wagę.

Uwaga! Zamówienie przesyłki najlepiej zrobić dzień przed planowanym odbiorem. Zdarza się, że z niektórych kodów miast firma UPS odbiera następnego dnia. W firmie broker GLS odbiór przesyłki zawsze odbywa się na następny dzień. Kurierzy nie mają obowiązku dzwonić do Nadawcy.

Preferowany przez nas kontakt to kontakt mailowy.

Paczki do Węgier
Z dniem 1 stycznia 2015, rząd węgierski wprowadził obowiązek informowania o wwożeniu/wywożeniu niektórych przesyłek na/z terenu Węgier za pośrednictwem systemu EKAER, („państwowy elektroniczny system kontroli handlowego ruchu drogowego”). Nowe zarządzenie obowiązuje jednostki prowadzące działalność gospodarczą na Węgrzech i nadające przesyłki oraz klientów, nadających przesyłki z terenu Unii do tych podmiotów.

Treść zarządzenia rządu Węgier znajduje się tutaj:
https://www.ekaer.nav.gov.hu/articles/view/pouczenieFormularz zamówienia - nadaj przesyłkę

Oznaczenia skrótów w formularzy zamówienia
- Pobranie- COD - oznacza zapłatę za fakturę, pobranie przez kuriera gotówki za towar, wysłany do klienta - usługa dostępna tylko dla UPS.
- Potwierdzenie nadania - zostawiane przez kuriera lub wysłane na maila potwierdzenie nadania przesyłki.
- Potwierdzenie odbioru wysyłane na maila potwierdzenie odbioru przesyłki.
- Dostawa do klienta prywatnego - usługa płatna w przypadku UPS, należy zaznaczyć jeśli ma być uwzględniona w wycenie.
- ubezpieczenie - usługa dodatkowo płatna, nie uwzględniana przy wycenie przez formularz. UPS do 325 PLN bez opłat.

Przy złożeniu zamówienia zawsze przychodzi do Państwa formularz, wraz z automatyczną wyceną. Jeśli pod zamówieniem nie ma wyceny, oznacza to, że formularz został, źle wypełniony. Jeśli formularz nie uwzględnił wszystkich opłat, jak ubezpieczenie (broker GLS,UPS), odprawa celna dla przesyłek poza Unię (broker GLS), dostawa do klienta prywatnego(UPS), dopłata do przesyłki niestandardowej, dużej paczki (UPS), opłata za strefę rozszerzoną, obszar odległy (UPS) wycena wysyłana jest dodatkowo mailem.

Ubezpieczenie - W obrocie międzynarodowym odpowiedzialność przewoźnika za utratę, uszkodzenie lub ubytek przesyłki nie może przewyższać kwoty 8,33 SDR za każdy kilogram brakującej wagi brutto, jednakże nie więcej niż rzeczywista wartość przesyłki". Czyli przewoźnik odpowiada do kwoty wyliczanej według wzoru. waga przesyłki x 8,33 x kurs walut EUR. Na przykład jeśli waga przesyłki wynosi 30 kg wówczas 30 x 8,33 x 4,12 (kurs EUR według NBP) = 1029,58 Czyli odpowiedzialność przewoźnika jest do kwoty 1029,58 PLN. Jeśli wartość Państwa przesyłki nie przekracza tej kwoty, nie ma potrzeby jej dodatkowo doubezpieczać.

Cennik ubezpieczenia podany jest w cenniku usług dodatkowych.

Faktury wysyłane są na maila w formie PDF. W przypadku braku faktury prosimy o kontakt mailowy. Faktury można otrzymać również pocztą, koszt wysłania według cennika usług dodatkowych

Aby zamówić przesyłkę, należy z cennika wybrać przesyłkę, zamówić kuriera, a następnie opłacić zamówienie.


Dodatkowe informacje:
- Przesyłki za pobraniem tylko UPS, Raben
- Przesyłki paczkowe UPS, broker GLS, brak możliwości wysyłki na paletach
- Przesyłki krajowe paletowe i ponadgabarytowe, Raben
- Przesyłki paletowe międzynarodowe Raben, wycena indywidualna
- Palety poza Unię - UPS, Raben - wycena indywidualna (oferta tylko między firmami)

KROK 1:
poznaj cenę
KROK 2:
zamów kuriera
KROK 3:
zapłać za przesyłkę